Foto'sLaurence de Hemptinne
Ons volgende seminarie
Film en getuigenissen
Inschijvingsformulier
Selectie van uiteenzettingen
Contact


Seminarie van 9 oktober 2019
BRUSSEL: VASTGOED, KLIMAATURGENTIE
EN DE REVOLUTIES VAN COWORKING EN COLIVING
>> Om meer foto's te zien

Seminarie van 11 december 2018
BETONSTOP EN VERDICHTING
Seminarie van 20 september 2017
DE BRUSSELSE STEDENBOUWKUNDIG BIG BANG
EN ZIJN IMPACT OP DE VASTGOEDSECTOR.
Seminarie van 22 september 2016
WALLONIË: HET TOEKOMSTIG
STEDENBOUWKUNDIG EN VASRGOEDLANDSCHAP.
Seminarie van woensdag 28 oktober 2015
De nieuwe vastgoedkaart van Brussel


Seminarie van 24 september 2014
Huisvesting – Stedenbouw – Infrastructuur:
de GROTE STRATEGISCHE DOSSIERS IN BRUSSEL
bij de aanvang van een nieuwe legislatuur.


Seminarie van 3 december 2013
Waals-Brabant Stadsdelen in ontwikkeling en invloed van het toekomstig wetboek van territoriale ontwikkeling (CoDT)


Seminarie van 25 september 2013
De nieuwe residentiële vastgoedmarkt in brussel


Seminarie van 6 februari 2013
Horizon 2020 : Het nieuw stedenbouwkundig en vastgoedlandschap in Brussel


Seminarie van 19 september 2012
WAALS-BRABANT GROTE STADSPROJECTEN EN NIEUWE KANSEN VOOR VASTGOED,
vooral rondom de toekomstige GEN-stations


DEMOGRAFISH GBP
en grote woningprojecten


DE WINKELCENTRA VAN DE TOEKOMST
en retail tegen het jaar 2020


ONTSTAAN VAN DUURZAME STADSDELEN
en gevolgen voor de vastgoedmarkt


DE STRIJD OM DE HANDELSVESTIGINGEN


GROTE STADSPROJECTEN OM HET UITZICHT VAN BRUSSEL TE VERANDEREN


DE IMPACT VAN DE GROENE GOLF OP DE VISTGOEDMARKT


DE GROOTE HERVORMING VAN HET STEDENBOUWKUNDIG BELEID IN BRUSSEL
EN HAAR IMPACT OP DE VASTGOEDSECTOR
Naar een versnelling van de procedures en de strategische dossiers ?


HET NIEUWE COMMERCIËLE VASTGOEDLANDSCHAP
na de regionalisering van de handelsvestigingen


VASTGOED EN STEDENBOUW :
GEZONDHEIDSRAPPORT VAN DE MARKT EN GROTE DOSSIERS VOOR HET NIEUWE JAAR


VASTGOED EN STEDENBOUW :
NIEUWE STRATEGIEËN VAN HET GEWEST, DE GEMEENTEN EN DE VASTGOEDPROMOTOREN


VASTGOED EN ARCHITECTUUR :
DE DUURZAME REVOLUTIE


Stedenbouwkunde in Brussel
NIEUWE GEMEENTELIJKE BELEIDSMAKE
EN GROTE VASTGOEDPROJECTEN


Vastgoedbevak : nieuwe actoren en gebruiksaanwijzing van de hervorming


Het nieuwe commerciële vastgoed
De grootste projecten en de toestand van de markt


DE GROTE BRUSSELSE MANOEUVRES OM DE EXODUS VAN DE BEDRIJVEN AF TE REMMEN


De nieuwe Leopoldwijk
Promotie van residentieel vastgoed: een nieuwe Eldorado of een markt met hoge risico’s ?
Editions et Séminaires Laurence de Hemptinne N.V.
e-mail : info@editionsetseminaires.be
Tel.: +32 (0)10 61 20 95 - Fax : +32 (0)10 61 73 88