Indien u deze email niet kan lezen, gelieve hier te klikken

FLASH INFO
Seminarie van
dinsdag 11 september 2007

VASTGOED EN STEDENBOUW :
DE NIEUWE STRATEGIEËN

VAN HET GEWEST, DE GEMEENTEN EN DE
VASTGOEDPROMOTOREN
Schrijf nu in voor de EERSTE GROTE STEDENBOUWKUNDIGE EN VASTGOEDAFSPRAAK VAN HET NIEUWE WERKJAAR.

Al meer dan 250 deelnemers.


Tijdens dit colloquium zal dhr. Charles Picqué,
minister-president van de Brusselse regering en bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, de sluier oplichten over het ambitieuze project betreffende het INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSPLAN VAN BRUSSEL (I.O.P.) dat op donderdag 6 september aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt voorgesteld.


Dit heel belangrijke plan zal uiteenlopende gevolgen hebben op het vlak van ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zal een doorslaggevende rol vervullen om het Europese en internationale imago van Brussel te versterken.

Het plan zal worden becommentarieerd en geanalyseerd tijdens de rondetafel die volgt op het exposé van de minister-president en waaraan politieke beleidmakers van Brussel en belangrijke spelers uit de vastgoedsector zullen deelnemen.
Klik hier voor het volledige programma en het online-inschrijvingsformulier


Indien u onze emailing niet langer wenst te ontvangen, Klik hierEditions et Séminaires Laurence et Stéphanie de Hemptinne s.a./n.v.
Chaussée de Waterloo, 1487 Waterloosesteenweg- 1180 Bruxelles - Brussel
Tél./tel.: +32 (0)2 649 25 75 - Fax : +32 (0)2 649 11 58