Indien u deze email niet kan lezen, gelieve hier te klikkenIndien u onze emailing niet langer wenst te ontvangen, gelieve hier te klikken.Editions et Séminaires Laurence et Stéphanie de Hemptinne s.a./n.v.
Chaussée de Waterloo, 1487 Waterloosesteenweg- 1180 Bruxelles - Brussel
Tél./tel.: +32 (0)2 649 25 75 - Fax : +32 (0)2 649 11 58